saliga zsuzsanna
Művelődés repertórium 1976-1985

 

       bibliográfiák   » művelődés repertórium 1976-1985
    év 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    k betű: 570 mutató
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


kabaré, műkedvelő

Kacsó András néptáncos, gyűjtő, Székelyudvarhely

Kacsó Sándor

» bibliográfia

» író, költő

» nekrológ

Kádár Ferenc népi iparművész

Kádár Kata, ballada, zenés színpad

Kádár Dombi József, festett bútor, Homoródszentmárton

kádárság, Csíkszentdomokos

Kaláka múzeum

» ld. múzeumok

» Szépteremtő Kaláka, Szárhegy

» típusok, Felcsík (20. sz. eleje)

Kalákások, Gyimes, Segesvári Ipari Líceum

Kalevala Társaság

Kálmánd

» Művelődési Otthon

Kálmány Lajos

» népköltészeti gyűjtés, aradi puszták

Kalmár Lajos hegedűkészítő, Fazekasvarsánd

Kalotaszeg

» ballada születése

» bujkakészítés

» gyermekfolklór

» népdal-adatközlő, Varga Katalin

» népi növényismeret

» népi táplálkozás, vadon termő növények

» népnyelv, tökfélék

» népszokás, csujogatók

» népviselet, daróc vagy condra

» Tamási Áron, diákmúkedvelés

kalotaszegi népművészet Körösfőn

Kalotaszentkirály, művelődés

kamara

» együttes, tanárok, Temesvár

kórus

» ld. kórus

» Homoródalmás

» Nagykároly, kamarakórus

» Marasvécs, Bocskai Árpád

» Régen, gyári kórus

» Polyán, Művelődési otthon

» Somosd, Kiss Csaba Ferenc népi énekes

» Székelyudvarhely, vegyeskar, jubileum

» Szopor, általános iskola

» Szováta

» Temesvár, Wittmann Cecilia

» Torja, Művelődési Otthon

Kántorné színművésznő

Kányádi Sándor költő

kapcsolat, Balassi Bálint, román irodalom

Kaplony, kulturális élet

Kapnik

» műkedvelő színjátszás, Szirmai Rozália

Kápolnásfalu

» általános iskola, néprajzi kör

» rézfúvósok

kapuk, Nyárádremete

Kárásztelke, Rózsa Sándor pohara

karikatúra

» ld. humorgrafikák

karnagy

» ld. zene

karocska (láda), Kászonfeltíz

Kárpáti M. Géza színész, műkedvelő

Kása Antal magángyűjtő, Kisiratos

kastély, Lázár-kastély, Gyergyószárhegy

Kasza Anna népművész, Korunk Galéria

Kaszás Pál, Habsburg-ellenes harc, Erdély

Kászon

» faedények

» iskolások, néprajzi gyűjtés

Kászonaltiz, Néprajzi Múzeum

Kászonfeltíz, karocska (láda)

Katona József író

katonai iskola

» ld. iskola

Katz András, rajzok

Kazinczy Ferenc

» bölcselő

» román balladaközlése (1331)

Kékedy László kémikus, arcképcsarnok

Kelemen Ferenc, Egyetemi Központi Táncegyüttes, Marosvásárhely

Kelemen Lajos öröksége

Kelementelek, lakodalmi csujogatók, népszokás

Kemény János

» bibliográfia

» Irodalmi Kör

» ld. irodalmi körök

Kenyérmező, emlékezés

képtár, Zerind

képzés, néprajzi, általános iskola, Tordaszentlászló

képzőművészek

» ld. képzőművészet

képzőművészet

» Brancusi, Constantin, szobrászat

» Brassó

» Meschendörfer, Harald

» Brassó

» Teutsch, Máttis

» Dés

» grafika, festészet

» Kolozsvár-Napoca, műkedvelés

» László Károly, műkedvelő

» Maros m.

» Marosvásárhely, műkedvelő

» Nagybánya

» Nagyvárad

» táblakép kiállítás, Kiss Elek

» Nagyvárad

» Tolnay Tibor festőművész

» szabadegyetemek

» Szatmár

» Szatmár

» nevelés

» Szecseleváros, kiállítás

» Székelykeresztúr, képtár avatás

» Tordaszentlászló

» Zsil völgye, Tellmann József

kerámia

» feliratos díszedények

» népművészet. Hurez

» Korond

» Korond

» Józsa János

» Korond

» közművelődésünk

» Makfalva

» Tasnád, korong nélküli kerámia

» vásár, Árcsó

keramikus, Sántha Imre, Csíkszereda

kérdőív, Művelődés

kerekasztal beszélgetés

» Látóhatár Közművelődési Kör - Művelődés, Temesvár

» Művelődés, Székelyudvarhely

» történészek

Kerelőszentpál

» műkedvelő színjátszók

» népviselet

» színjátszók, műkedvelő

Kerekes Jenő közgazdász, arcképcsarnok

Keresztes, népszokás, lakodalom

keresztrejtvény, néprajz

Keresztvár, műkedvelő színjátszás

kesergő, népi dallam, Arvátfalva, Kézsó cigányprímás

Kessler, Klaus műgyűjtő, Bukarest

kezdetek, könyvnyomtatás

Kézdipolyán

» hozománylevelek

» népszokások, csordagyűjtő

Kézdivásárhely

» műkedvelő színjátszók

» Népszínház

kézicséplés, eszközök, Oklánd

kézikönyv, bibliográfiai

kéziratos népballadák, Szatmár m.

kiállítás

» Bukarest, népművészek (Hargita megyeiek)

» Marosvásárhely, népművészeti

» Szecseleváros, képzőművészeti

Kibéd

» népmese, Oidipusz-mese

» pásztorok, számadóbot

» Ráduly János tanár

Kidé, Sipos Dávid kőfaragó

kihúzós, borzas szőttesek

Kilátó, kisenciklopédia, könyv

Kincses Elemér író, rendező

kirándulás, műkedvelők, Lóna

Kis Miklós, Tótfalusi

» ld. Tótfalusi Kis Miklós

Kisenciklopédia könyvsorozat

» Temesvár

» Temesvár

» Tudományos és Művelődési Egyetem, Matlekovics György

Kisipari Szövetkezet, Kovászna, közművelődés

Kisiratos

» fesztivál, magyar nyelvű színjátszók

» Kása Antal magángyűjtő

kiskapu, Nyárádselye

Kiskerekí, Koczkás Sándor mesemondó

kisködmön, népi tárgyak, mai lakás

Kisküküllő mente, himzés, varrottasok

kismestérségek

» borprések, sotu, Érmellék

» borprések, sotu, Érmellék

» Szilágyság

» dohánysimító, Szalacs

» hátas gyalogszékek, Felesik

» kosárfonás

» Désfalva

» szappanfőzés

Kiss Anna naiv festő

Kiss Csaba Ferenc népi énekes, Somosd

Kiss Elek, táblakép-kiállítás, Nagyvárad

Kiss Jenő

» bibliográfia

» költő és műfordító

Kisújszállási István festőművész, Szatmár

kisváros

» művelődés

» művelődés

» Nagykároly

» művelődés

» Pankota

» művelődés

» Régen

» művelődés

» Szalonta

» művelődés

» Székelykeresztúr

» művelődés

» Torda

klub

» közművelődés

» Nagyvárad, Nyomdász klub

» Sepsiszentgyörgy, Dózsa György Munkásklub

» Székelyudvarhely, Siculus-klub

Koczkás Sándor mesemondó, Kiskereki

Kodály Zoltán

» népének

» román sajtó

kollokviumok, színházi, nemzetiségi, Sepsiszentgyörgy

Kolozs m.

» folklórfesztivál

» közművelődés

» kulturális élet, Szabó László

» népi játékok

Kolozsvár

» Állami Magyar Színház, közművelődés

» Állami Magyar Színház, közművelődés

» vendégszereplés, Jobbágytelke

» Bereczky Júlia színésznő

» diákművelődés, fesztivál

» diákszínjátszás

» Echinox Irodalmi Kör

» Egyetemi Könyvtár, történet

» erdélyi legényestánc fesztivál

» fesztivál

» erdélyi legényestánc

» fesztivál

» Főiskolai Alkotó- és Előadóművészeti

» fesztivál

» műkedvelő színjátszók

» Filimon Vera könyvtáros

» filmgyártás, kezdetek

» fotóélet

» Fuhrmann Károly ötvösművész

» Gaál Gábor Irodalmi Kör

» irodalmi élet

» könyvek, hagyatékok

» Körösi Csorna Sándor

» közművelődés, öntevékeny

» Legényestánc fesztivál

» Magyar Állami Opera - műkedvelő együttesek

» megbeszélés, táncházmozgalom

» műkedvelő csillagászok

» Művelődési Ház, Stúdió Színpad

» Művelődési és Tudományos Egyetem, előadássorozat

» művészeti népiskola

» ötvösművész, Fuhrmann Károly

» Stúdió Színpad, költői est

» székely tánccsoport

» vasutaskórus

» zenei élet

Kolozsvár-Napoca

» Agrártudományi Egyetem, diákrádió

» egyetemi hallgatók, kulturális élet

» közművelődés

» Megéneklünk Románia! fesztivál

» Municipiumi Művelődési Ház, Stúdió Színpad

» műkedvelő képzőművészek

» művelődés, líceum

» Történeti Múzeum

» Victoria Munkásklub

kolozsvári Stúdió Színpad Budapesten

Koltó

» kulturális élet

komédia

» ld. játékszín

» Komolló, "rezesbanda"

» kongresszusok, mesekongresszus, Párizs

Konstanca

» Constantin Zamfir Dumitru könyvtárigazgató

» Politikai Színház fesztivál

kopjafák, Dalnok, Zalán

korona, karvezetők

Korond

» fazekas Józsa János

» fazekas Józsa János

» vásár

» fazekasság

» festett bútor

» irodalmi kör

» kerámia

» kerámia

» Józsa János

» kerámia

» közművelődésünk

» kútásás

» Maros Művészegyüttes, Domokos István

» Molnos Áron József fazekas

» Művelődési Kör

» népmese

» Páll Antal fazekas

» Tófalvi Pongrácz fazekas katlanháza

Kortárs Színházi Fesztivál, Brassó

» Színpad

» Nagyvárad

» Színpad

» Nagyvárad

» Muharay Kati

korunk humanizmusa

Korunk

» ld. folyóirat

kórusgondok, Oklánd

kórusmozgalom

» Arad

» Birtalan József

» Ditró

» Hargita m.

» Homoródalmás, jubileum

» Kolozsvár, vasutas kórus

» közművelődés

» Magyaró

» Somosd

» Szászcsávás

» Székelyudvarhely

» Szilágyság

» Temesvár, Magyar Dalárda

» városok

kórusmuzsika

» Bárót

kórusművek

» Ady Endre verse

kórustalálkozó

» Ditró

» Marosszentgyörgy

» Nyárád Menti Kórustalálkozó

» Vargyas

» Vlahica

kórustanítás, karvezetők

Kós Károly

» beszélgetés Cseke Péterrel, Erdély Néprajzi Múzeuma

» Művelődési Kör, Hunyad

» nekrológ

» néprajz, munka

» néprajzi grafikák

» nyugdíj

Kosa Márton daloskönyv, Marosvásárhely

Kósa-Huba Ferenc szobrász

Kosárfonás

» ld. kismesterség

Kótay Pál, arcképcsarnok

Kovács Dénes festő

Kovács Sándor muzeológus, tudományos arcképcsarnok

Kovács Pali Ferenc, Mákófalva, fonóház

Kovászna m.

» bábozás

» bábművészek találkozója

» bibliográfia

» Diákszínpad

» fúvószenekarok találkozója

» gyógyüdülőhely

» Incze Sándor fafaragó

» irodalmi körök

» iskola, jubileum

» közművelődés

» közművelődés

» Kisipari Szövetkezet

» műkedvelés

» műkedvelés

» utánpótlás

» művészbrigád

» naiv művészet

» népi együttes

» "rovásírásos" mestergerenda

» táncfolklór

» Tavirózsa fesztivál

» téli népszokás

» témás táncok

» ld. még Bodzaforduló

Kozma Erzsébet népi iparművész, Csíkszereda

Kőház, népi bútorok

Kökényesd, községközpont

Kölcsey Egyesület, Arad, közművelődés

Kölcsey Ferenc Irodalmi Kör, Szatmár

kölcsönhatás, román-magyar néprajz, Hargita m.

Kölesérí Sámuel könyvei, Marosvásárhely

költészet

» Eminescu, Mihail

» Tótfalusi Kis Miklós, Coccejanus

költészeti fesztivál

» ld. fesztivál

költő

» ld. irodalom

költői est, Kolozsvár, Stúdió Színpad

Kőműves Kelemen, ballada, újabb változat

könnyűzenei

» élet

» fesztivál

könyv

» Apáczai Csere János

» élmény, líceum

» hónap, falusi

» írásbeliség

» kereskedelem, korai

» kiadás, romániai magyar, bibliográfia

» kiadó, Kriterion

» kisenciklopédia, Kilátó

» Kolozsvár, hagyatékok

» Köleséri Sámuel

» könyvtár, Nicolae Iorga

» kultúra

» Bihar m.

» kultúra

» Nagyvárad, reneszánsz

» népművészeti

» néprajzi

» nyomtatás, kezdetek

» régi, közösségi élet, Vajasd

» Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

» sorozat

» Biblioteca Pentru toţi

» sorozat

» Kisenciklopédia, Temesvár

» történet

» történet

» olvasmányszociológia

könyvtár

» Arad, Vagongyár, Vincze Irén

» Csíkszereda, Városi Könyvtár

» Enyedi Pálfi István betűművész könyvtára

» Gyergyószentmiklós, városi könyvtár

» gyermekkönyvek

» információáramlás

» iskola

» iskola

» közművelődés

» könyvtártudomány, kutatások

» Maros m., Megyei Könyvtár, Teleki-Bolyai részleg

» Marosvásárhely

» gyári könyvtár

» Marosvásárhely

» Megyei Könyvtár

» mellékletek, Művelődés

» Nagyvárad, Kegyei Könyvtár

» Régen, Városi Könyvtár, olvasok összetétele

» Reménypatak, gyermekkönyvtár

» Sepsiszentgyörgy

» Szatmár m., Megyei Könyvtár

» Székelyudvarhely

» Temesvár, Megyei Könyvtár

könyvtárak jelentősége

könyvtári foglalkozások

könyvtáros

» Filimon Vera, Kolozsvár

» Glósz Miksa, Csiksomlyó

könyvtártörténet

» Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár

könyvtártudomány, könyvtári kutatások

körkérdés, válaszok, Művelődés

körök, értelmiségi

Körosfő, kalotaszegi népművészet

Kőrösi Csorna Sándor

Köröspatak, zenei élet

Körösrév

» fazekasság, fehér edény

» műkedvelő színjátszás, Juhász Viktor

Körösvidék

» néprajzkutatók

Körösvidéki Múzeum

» ld. múzeumok

Kőszegi Margit színésznő

Kőszegremete

» Debreceni József orsókészítő

» zsuppfedál

köszöntő

» Balogh Edgár

» Dániel Viktor

» Domokos Géza

» Kiss Jenő költő és műfordító

» Lukács Mária balettművész

» Márki Zoltán

» Szabó T. Attila

Kőváry László, balladagyűjtés, székely

Kövend, Apáczai Antal magánmúzeuma

közegészségügy, Gyergyószentmiklós

Közép-Európa, parasztmozgalom, Horea

Középajta, néptánc, gyermekek, felnőttek

középiskolások

» irodalmi vetélkedő

» szociológiai felmérés

középkor

» nyomdászat

» összeírások, Arad

» védőrendszerek

kőzettan

» ld. ásvány-kőzettan

közmondások

» ateista

» babonák, villám

» Magyarhermány

» szokások

közművelődés

» Aknasugatag

» Albert Ferenc

» Arad

» Arad

» Kölcsey Egyesület

» Ákosfalva

» Árpástó

» Atyha

» Avas vidék

» Beke György

» Bikal

» beszélgetés Huszár Sándorral

» Bihar m.

» Brassó

» Buzau, Aurelian Mares

» Cordea Marta, városiasodás

» Daróc

» Dés

» diák-, Sólyom és Pionírházak

» etnológiai szótár

» fortélyok

» Franyó Zoltán, irodalom

» Gerla

» gyár

» Gyimes

» Hargita m.

» Hargita m.

» Illyés József

» Horváth Pál

» iskola

» iskola

» iskolakönyvtár

» klubok

» Kolozs m.

» Kolozsvár, Állami Magyar Színház

» Kolozsvár-Napoca

» Korond, kerámia

» Korunk

» kórusmozgalom

» Kovászna

» Kovászna

» Kisipari Szövetkezet

» Lóczi István, falusi közművelődés

» Lugos

» Magyardécse

» Mákó

» Maros m.

» Medgyes

» Mezőfele, Péter Ilona, Veressné

» múzeum

» műszakiak

» művelődés

» Művelődés

» Nagyvárad

» néptánc

» öntevékeny, Kolozsvár, Zilah

» pedagógusok

» Petrozsény, Zsilvölgye

» Régen

» Sepsiszentgyörgy

» Szászcsávás

» Szatmár m.

» Szecseleváros

» Székelyudvarhely

» Székelyudvarhely

» gyári fiatalok

» Szilágyballa

» Szováta

» Temes m.

» Temes m.

» munkásszállás

» tudományos világkép

» Uzon

» Vlahica

» Vistsa

» zenei

Közművelődési Szemle

» zenei

közösség - egyén

» műalkotás

» népköltészet

közösségi élet, Vajasd, régi könyv

közösségszolgálat

községközpont

» Csatár

» Kökényesd

» Sámson - Mocsolya

» Uzon

közvéleménykutatás, színház

Kraszna

» művelődés

Kraszna mente, népviselet

Krepsz István orvos, tudományos arcképcsarnok

Kriterion kiadó

kritika, popzene

» ld. még bírálat

Krizba, csipke

Krizsan Csikós Antonia festő

krónika

» Horea-felkelés, Románia történelme

» Hunyadi János, Nagybánkai Mátyás

krónikaíró, Miron Costin

Kulcsár Zoltán műkedvelő szobrász

kultur

» kincsek jogvédelme

» kombinát, Székelyudvarhely

kultúra

» dömping

» mai, néprajz

» mai, néprajz

» Kós Károly

» nemzetiségi

» népi

» népi

» néprajzi kiadványok

» népi

» városiasodás

» néprajz

» néptánc

» Arad m.

» néptánc

» Sepsiszentgyörgy

» ős-

» román, külföldön

kulturális

» élet

» Apácza

» élet

» Arad

» élet

» Bágy

» élet

» Bárót

» élet

» Belényes

» élet

» Bikal

» élet

» Börvely

» élet

» Dés

» élet

» Fehéregyháza

» élet

» Görgényüvegcsűr

» élet

» Gyulakuta

» élet

» Homoródszentmárton

» élet

» Hunyad

» élet

» Illyefalva

» élet

» Kaplony

» élet

» Kolozs m., Szabó László

» élet

» Kolozsvár-Napoca, egyetemi hallgatók

» élet

» Koltó

» élet

» Kurtapatak

» élet

» Lápos

» élet

» Magyarózd

» élet

» Mamaia

» élet

» Margitta

» élet

» Marosvécs, Fábián házaspár

» élet

» Nagykend

» élet

» Nagyszalonta

» élet

» Nyárádszereda

» élet

» Oklánd

» élet

» Ombód

» élet

» Parajd

» élet

» Régen

» élet

» Resica

» élet

» Sepsiszentgyörgy

» élet

» Siménfalva

» élet

» Szalárd

» élet

» Szék

» élet

» Szováta

» élet

» Teke

» élet

» Tiszahosszúmező

» élet

» Zerind

» fesztivál

» Aradi Tavasz

» jogok

» napok, Toplica

» vagyon, bibliográfia

Kurtapatak, kulturális élet

kútásás, Korond

kutatás

» könyvtár, könyvtártudomány

» népi tárgyak

» néptánc

» településföldrajzi, módszertan

külföld, román kultúra

Küküllődombó

» néptánc

» olvasókör, dalárda

Küküllő mente

» népviseletkutatás, Horváth István

 
kapcsolódó  
» a repertóriumról
» Művelődés repertórium 2000-2004
 
 
további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék