saliga zsuzsanna
Művelődés repertórium 1976-1985

 

       bibliográfiák   » művelődés repertórium 1976-1985
    év 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    s betű: 436 mutató
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Ság vára, Vak Béla

sajtó

» időszaki, Dés

» román, Kodály Zoltán

» Tanügyi Újság

» történet, Arad, Ujj János

Salamon Ernő Irodalmi Kör

» ld. irodalmi körök

» költő, emlékezés

Salamon László költő és publicista

Sámson, községközpont

Samus filmklub, Szatrnár

Sántha Imre keramikus, Csíkszereda

Sárpatak, hagyományápolás

Schrodt Róbert, Temesvár, zenei élet

Schuller, Günther, Brassó

Segesvár

» diákszínjátszás

» műkedvelő színjátszás

» művelődési élet

» Népszínház

» színjátszók

» találkozó, Művelődés - olvasók

» vasutasok népi együttese

Segesvári Ipari Líceum

» ld. iskolák

Seidner Imre, Bartók-interjú

Selyem Endre, méltatás

selyemgyártás, kezdetek

Seprős, nagyközség, faluismertető

Sepsiszentgyörgy

» Állami Magyar Színház

» Állami Magyar Színház

» Molnár Gizella

» bábmozgalom

» Dózsa György Munkásklub

» férfikar

» ingázók

» könyvtár

» közművelődés

» kulturális élet

» műkedvelők, Venczel család

» nemzetiségi színházi kollokviumok

» népi művészeti iskola

» néptánc

» néptánckultúra

» Szakszervezetek Művelődési Háza

» szavalókör, Visky Árpád

» Székely Nemzeti Múzeum, jubileum

» templomvár

serdülőkor, néprajz, Esztelnek

seregszemle

» ld. fesztivál

Seres Andor

Sever, Tita, Megéneklünk, Románia!

Shakespeare William

» Illyefalva, diákelőadás

Siculus-klub, Székelyudvarhely

Siklódi József festőművész

Siklódi Regina

» ld. Simó Regina

Siménfalva, kulturális élet

Simó Bertalanné, özv.

» ld. Simó Regina

Simó Regina népművész

Sípos Dávid kőfaragó, Kide

Sipos Domokos Irodalmi Kör

» ld. irodalmi körök

Sirbu, Petronella diákfestő

Socialistul, munkáslap, száz éves

Solymos, várkutatás

Sólyom- és Pionirházak, diákközművelődés

Somosd

» Illyés Kinga előadóművész

» kórus, Kiss Csaba Ferenc népi énekes

» kórusmozgalom

» Művelődési Otthon

Sophokles, diákelőadás, Enyed

sotu, borprés, Érmellék

Sóvárad, szólások, szóláshasonlatok

Sóvidék

» népdal

» népi gyógyászat, Parajd

» népszokás, farsang

Spielmann József, arcképcsarnok

Stahl, Henry H,, művelődsszociológia

Stanescu, Nichita költő, méltatás

Stefan cel Mare, emlékezés

Storch, Franz író

Stúdió színpad

» Kolozsvár-Napoca, Municípiumi Művelődési Ház

» kolozsvári, Budapesten

» költői est

Suceava, vármaradvány

Sütő András, beszélgetés

» Szatmár

Sütő Béla népművész

» bútorfestés, Vargyas

sütőkemencék, Szatmár m.

Svejk, műkedvelők

szabad

» egyetem

» egyetem

» Arad

» egyetem

» Brassó

» egyetem

» Dés

» egyetem

» képzőművészek

» egyetem

» művészeti kurzusok

» egyetem

» Nagybánya

» idő

» bibliográfia

» iskola, munkás, Marosvásárhely

» zeneiskola

» zeneiskola

» Carmina Solstitialia

Szabó Árpád, arcképcsarnok

Szabó Béla, képzőművész

Szabó Endre, arcképcsarnok

Szabó Erzsébet, szedettesek

Szabó Gy. László, orgonakészítés

Szabó István orvos, arcképcsarnok

Szabó Lajos színész, méltatás

Szabó László, fafaragó

Szabó László, Kolozs m., kulturális élet

Szabó Piroska

Szabó T. Attila

» Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár

» köszöntő

» lexikográfia

Szabó Zsigmond biológus, arcképcsarnok

szakirányítás, falvak

szaklíceum, olvasásszociológia

Szakszervezetek Művelődési Háza, Sepsiszentgyörgy

szaktudás, általános műveltség

Szalacs

» falu

» kismesterségek, dohánysimító

szalag, öv, szövés

Szalárd, kulturális élet

szállítások, Erdély

Szalonta

» művelődés, kisváros

» szarufajták, fésűfajták

» ld. még Nagyszalonta

szálánvarrott rózsák, himzés

szálvonásos, vágásos himzés

számadóbot, pásztorbot, Kibéd

Szamosardó, műkedvelő színjátszás

Szamoshát, népszokás, Galagonya Együttes

Szamoskrassó, Galagonya Népi Együttes

szappanfőzés, kismesterségek

Szárhegy

» népművészeti tábor

» Szépteremtő Kaláka

száröltés, laposöltés, himzés

szarufajták, Szalonta

szász

» műgyűjtők, etnográfusok

» népi dallamok

Szászcsávás

» kórusmozgalom

» közművelődés

Szatmár

» Ady-centenárium

» Ady Endre Irodalmi Kör

» Agrofoto kiállítás, fotóművészet

» Állami Magyar Líceum, iskolakönyvtár

» ballada, 'gyári dalok'

» balladavilág

» balett, Jakab Ilona

» Bilinschi, Alexandru, bábművész

» citera

» Elekes Emma színésznő

» filmművészet

» iskolakönyvtár

» képzőművészet

» képzőművészet

» nevelés

» Kisújszállási István festőművész

» Kölcsey Ferenc Irodalmi Kör

» közművelődés

» Megyei Könyvtár, ex-librisek

» műkedvelő

» filmfesztivál

» műkedvelő

» színjátszás

» népballadák, kéziratos

» Népi Művészeti Iskola, Bereczky Péter

» néprajzi bibliográfia

» néprajzosok köre

» Samus filmklub

» Sütő András

» sütőkemencék

» színjátszás

Szathmári Papp István, fényképek, függetlenségi háború

Száva János orvos, arcképcsarnok

Szávai István, Etéd

szavalókör, Sepsiszentgyörgy, Visky Árpád

Szeben

» Megéneklünk, Románia!, fesztivál

» Népi Technika Múzeuma

Szecseleváros

» képzőművészeti kiállítás

» közművelődés

» műkedvelő színjátszás

szedett, deszkás szőttes, hirnzés

szedettesek

» himzések

» Lövéte, népművészet

» Szabó Erzsébet

szék (bútor), Csíkszentdomokos

Szék

» cigánybanda, hangszertechnika

» kulturális élet

» néphagyomány

» népmesék, Nagy Olga

» népszokás, Bödör András

székely

» balladagyűjtés, Kőváry László

» dalegylet, Székelyudvarhely

» felkelés (1595-96)

» festékesek, díszítés

» 'nemzetgyűlés', Székelyudvarhely (1505)

» Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, jubileum

» tánccsoport, Kolozsvár

» vértanúk, Erdély

Székelyderzs, raktározás, hagyományok

Székelyhíd

» fejlődése

» tájmúzeum

székelykapu

» Csíkrákos (1773)

» népi építészet

» Oklánd

Székelykeresztúr

» általános iskola, népköltészet

» diákszlnészek

» jubileum

» képtáravatás

» kisváros, művelődés

» múzeum, Nagy Lajos, Molnár István

» oktatástörténet

» Petőfi Sándor Művelődési Ház

» színjátszás

» tájmúzeum

» tájmúzeum

» Molnár István

» történelem (18-19. sz.)

» vásárok (18-19. sz.)

székelység

Székelyszentkirály, csipkeverés

Székelyszentlélek

» általános iskolások, Tamási Áron

» múzeumház

Székelyudvarhely

» Aprók táncháza

» diákszínjátszás

» nyári fiatalok, közművelődés

» igricek, Józsa Erika, Horváth Károly

» kerekasztal beszélgetés, Művelődés

» kórusmozgalom

» könyvtárügy

» közművelődés

» kulturkombinát

» Múzeumbarátok Köre

» műkedvelő színjátszás

» Művelődési Ház

» művelődési hét

» művelődéstörténet

» művészeti csoportok

» népművészeti fesztivál

» néprajzkör, Pedagógiai Líceum

» Népszínház

» néptáncos, gyűjtő, Kacsó Andor

» Reformkori Olvasó Társaság

» Siculus-klub

» Székely Dalegylet

» székely 'nemzetgyűlés' (1505)

» táncház-szimpozion

» táncháztalálkozó

» tánckútfők

» tanítójelöltek, néphagyomány

» Tudományos Művelődési Egyetem

» vegyes kar, kórusok, jubileum

» Venyige Együttes

» zenei élet

Szekeres Lajos fafaragó, Parajd

Széllyes Sándor, Maros Művészegyüttes

személyiségformálás, bábjáték

szemle, közművelődési

Szemlér Ferenc

» bibliográfia

» költő

» nekrológ

» vers, publicisztika

Szentegyházasfalu, gyermekzenekar, Haáz Sándor

Szentgerice, népi együttes

Szentivány

» ld. Vajdaszentivány

Szentlászló, diákműkedvelés

Szentsimon, ballada

szép nyelvhasználat

Szép Szó Irodalmi Színpad

» ld. irodalmi színpadok

szerelem téma, népmese

Szilágyballa

» közművelődés

» népszokás, lakodalmas

Szilágycseh, műkedvelés

Szilágyfalu, vásár

Szilágyi András író

Szilágyi Anna műkedvelő színésznő

Szilágyi Domokos költő, nekrológ

Szilágyi Irén, szűrökd, Nagyvárad

Szilágyi István, Gyergyócsomafalva, általános iskola

» író-olvasó találkozó

Szilágyi Zoltán, rajzfilmes, grafikus

Szilágyság

» borprések, kismesterségek

» kórusmozgalom

» népdal

» népzenekutatás

» szőlőművelés

Szilágysomlyó

» urbanizálás

» városi könyvtár, olvasótalálkozó

szimpozion, táncházszimpozion, Székelyudvarhely

színdarab

» ld. játékszín

színészképzés, Marosvásárhely

színházak

» Állami Magyar Színház

» Sepsiszentgyörgy

» Állami Magyar Színház

» Sepsiszentgyörgy

» Molnár Gizella

» Állami Magyar Színház

» Temesvár

» Arad, népszínházak, fesztivál

» Bukarest, Nagyon Kis Színház

» Csíkszereda, Népszínházi Napok

» Csokonai Vitéz Mihály

» játéktér, díszlet

» Kézdivásárhely, Népszínház

» Kolozsvár, Állami Magyar Színház, közművelődés

» Kortárs Színházi Fesztivál, Brassó 538

» közvéleménykutatás

» Lugosi Népszínház, magyar tagozat

» Magyar Állami Opera, Kolozsvár, műkedvelő együttesek

» Medgyes, Népszínház

» Nagyváradi Állami Színház, magyar tagozat

» Népszínház

» Arad

» Népszínház

» Arad

» fesztivál

» Népszínház

» Csíkszereda

» Népszínház

» Kézdivásárhely

» Népszínház

» Medgyes

» Népszínház

» Nagyenyed

» Népszínház

» Régen

» Népszínház

» Segesvár

» Népszínház

» Székelyudvarhely

» népszínházak

» Népszínházi Napok, Csíkszereda

» Periszkóp Népszínház, Arad

» Régen, Népszínház

» rendezői

» Segesvár, Népszínház

» Sepsiszentgyörgy

» Állami Magyar Színház

» Sepsiszentgyörgy

» Állami Magyar Színház

» Molnár Gizella

» Székelyudvarhely, Népszínház

» Temesvár, Állami Magyar Színház

színházak, vendégjátékok

színházi

» élet vidéken

» kollokviumok, nemzetiségi, Sepsiszentgyörgy

» rövid műfajok, Beszterce

színimozgalom, Torda

színjáték

» ld. játékszín

színjátszás

» általános iskola, Diósadi

» diákszínjátszás

» diákszínjátszás

» Bukarest

» diákszínjátszás

» Segesvár

» Diákszínpad, Kovászna

» dicsőszentmártoniak Enyeden, Lapádon

» fesztivál, műkedvelő

» irodalmi műveltség

» iskolai

» magyar nyelvű, fesztivál, Kisiratos

» műkedvelő

» műkedvelő

» Berettyószéplak

» műkedvelő

» Brassó

» műkedvelő

» Csíkszentmárton

» műkedvelő

» darabok

» műkedvelő

» Dés

» műkedvelő

» Dicsős, Traian Costea

» műkedvelő

» feladatok

» műkedvelő

» fesztivál

» műkedvelő

» Kapruk, Szirmai Rozália

» műkedvelő

» Kerelőszentpál

» műkedvelő

» Keresztvár

» műkedvelő

» Kézdivásárhely

» műkedvelő

» Kolozsvár-Napoca

» műkedvelő

» Kolozsvár-Napoca

» fesztivál

» műkedvelő

» Körösrév, Juhász Viktor

» műkedvelő

» Lugos

» műkedvelő

» Máramaros

» műkedvelő

» Marosvásárhely

» műkedvelő

» Nagybánya

» műkedvelő

» Nagyenyed, Csóka Jenő

» műkedvelő

» Nagypeleske

» műkedvelő

» Nagyvárad

» műkedvelő

» Régen

» műkedvelő

» Segesvár

» műkedvelő

» Szamosardó

» műkedvelő

» Szatmár

» műkedvelő

» Szecseleváros

» műkedvelő

» Székelyudvarhel.y

» műkedvelő

» Tasnád

» műkedvelő

» Tatrang

» műkedvelő

» Ujszentes

» műkedvelő

» Vécke

» műkedvelő

» Zetelaka

» műkedvelő

» Zsobok

» Segesvár

» Szatmár

» Székelykeresztúr

» Temesvár

» Ifjúsági Ház

» Temesvár

» líceum

» története

színjátszó

» csoport, Lupény

» fesztivál, Temesvár

színjátszók

» ld. színjátszás

színmű

» ld. játékszín

színművek, Tamási Áron

Színművészeti Főiskola

» ld. iskolák

színpad

» folklór

» irodalmi

» néptánc

színpadi tánc

színrejáró, hímes, himzés

Szirmai Rozália, műkedvelő színjátszás, Kapnik

szobor, Dózsa, Szobotka András, Dálnok

Szobotka András, Dózsa-szobnr, Dálnok

szobrász

» gyökérszobrász, Csavar Endre

» műkedvelő, Kulcsár Zoltán

szociológia

» középiskolások

» művelődésszociológia

» művelődésszociológia

» Csíkszereda, Traktorgyár

» művelődésszociológia

» Stahl, Henry H.

» olvasásszociológia, szaklíceum

» olvasmányszociológia, könyvtörténet

szófejtés, nyelv szavunk

szokások

» étkezési, Bánság, századforduló

» közmondások

szóláshasonlatok, Sóvárad

szolmizáció

Szopor, általános iskola, kórus

szótár

» Erdélyi Magyar Szótörténeti Szótár, Szabó T. Attila

» etimológiai, Romulus Vulcanescu

» román néptáncok

szótörténet, viselettörténet

Szováta

» kórus

» közművelődés

» kulturális élet

» líceum, néprajzi gyűjtés

» népi együttes

» népnyelvi hagyományok

» Petelei István Irodalmi Kör

» versmondók

szőlőművelés

» múltja, Fenes

» Szilágyság

szőnyegek

» ld. durga- és rongyszőnyegek

szőnyegszövés, Csíkdánfalva

szőttes, csíkos, kockás

szőttesek, kihúzós, borzas

szöveg

» hűség, balladák

» írók, művészbrigádok

» mondás, karvezetők

szövés

» festékesek

» hímesnyüstösök

» rakottasok, Magyaró

» szalag, öv

» szőnyeg, Csíkdánfalva

Sztrigyszentgyöroy, népdalok

Szűcs Sándor festő

szülőföld

szüreti bál, Erdővidék

szűrök, Szilágyi Irén, Nagyvárad

 
kapcsolódó  
» a repertóriumról
» Művelődés repertórium 2000-2004
 
 
további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék