saliga zsuzsanna
Művelődés repertórium 1976-1985

 

       bibliográfiák   » művelődés repertórium 1976-1985
    év 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  mutatók

a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z

 
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
    m betű: 416 mutató
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 


Moldva

» bundafélék

» néprajz

» öltözet

» csángók

» bundafélék

» csángók

» néprajz

» csángók

» öltözet

» Havasalföld, egyesülés

» magyar folklór, gyűjtés

ma, népművészet

magángyűjtemények múzeuma, Bukarest

magángyűjtő, Kása Antal, Kisiratos

magánmúzeum, Kövend, Apáczai Antal

Magyar Állami Opera

» ld. színházak

Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsa

magyar

» folklór

» Berze Nagy János

» folklór

» gyűjtés, Moldva

» gyermekirodalom, romániai, bibliográfia

» irodalom, Újerdély

» könyvkiadás, romániai, bibliográfia

» könyvtár, Bukarest, Petőfi Sándor Művelődési Ház

» nemzetiség, Románia, néprajz

» nemzetiségtörténet, Románia, bibliográfia

» népköltészet, Barcaság

» néptánc, Bartók Béla

» népzene

» nyelvészek, romániai

» nyelvű

» hanglemezek

» nyelvű

» színjátszók, fesztivál, Kisiratos

» regény, romániai, bibliográfia, Fülöp Júlia

» román

» barátság

» román

» folklór, tánc, európai összefüggések

» tagozat

» tagozat

» Lugosi Népszínház

» tagozat

» Nagyváradi állami Színház

» változatok, Mioriţa ballada

Magyardécse, közművelődés

Magyardellő, néptáncok

Magyarhermány, közmondások

Magyarlapád, népszokás, aranyos csitkó

Magyaró

» kórusmozgalom

» rakottasok, szövés

Magyarózd, kulturális élet

magyarság, néprajz, Észak-Mezőség

magyarul, Körösi Csorna Sándor

mai

» falu

» hagyomány

» falu

» hagyomány

» Felsőrákos

» környezet, lakás, népi tárgyak

» kultúra

» néprajz

» kultúra

» néprajz

» Kós Károly

» lakás

» népi

» tárgyak

» lakás

» népi

» tárgyak

» kisködmön

» lakás

» népi

» tárgyak

» Zetelaka

» lakás

» népi

» textiliák

Mailand Oszkár, román folkór

Majláti Vasárnap

» fesztivál, Arad

» irodalmi körök

májusfa

» ld. népszokás

májusfaálltás

» ld. népszokás

Makfalva

» irodalmi kör

» kerámia

» néprajzi iskolamúzeum

Mákó, közművelődés

Mákófalva, fonóház, Kovács Pali Ferenc

Mamaia, kulturális élet

Máramaros, műkedvelő színjátszás

Máramarossziget, Földesy Viktor fazekas

Máréfalva, Hargita alja, régészet

Margitta, kulturális élet

Márki Zoltán, köszöntő

Márkos Albert

» nekrológ

» zeneszerző, Megéneklünk, Románia!

Maros m.

» fejlődése

» írók, bibliográfia

» képzőművészet

» közművelődés

» Megyei Könyvtár, Teleki-Bolyai részleg

» táncfolklór

» társadalomtudományok

Maros Művészegyüttes

» ld. együttesek

Maros Népi Együttes

» ld. együttesek

Maros Tibor orvos, arcképcsarnok

Marosmente, tánckultúra

Marosszék, táncok

Marosszentgyörgy, kórustalálkozó

Marosvásárhely

» általános iskola, néprajzi szakkör

» Apolló-pódium, diákkör

» Bolyai líceum

» Constantin, Mihu, fotók

» Diákház

» diákroűvelődés

» diákszínház

» Egyetemi Központi Táncegyüttes

» ld. együttesek

» filmklub

» fotóművészet

» főiskolások, falujárás

» Gámentzy Zoltán festőművész

» gyári könyvtár

» Igaz Szó Irodalmi Kör

» Kosa Márton daloskönyv

» Köleséri Sámuel könyvei

» Maros Művészegyüttes

» ld. együttesek

» Megyei Könyvtár

» Megyei Könyvtár

» zenei részleg

» munkás szabadiskola

» munkássajtó

» műkedvelés

» műkedvelő

» képzőművészet

» műkedvelő

» színjátszók

» művelődés

» Népi Egyetem, Ander Zoltán

» népművészeti kiállítás

» rovásírás

» Szakszervezetek Művelődési Háza

» színészképzés

» tánccsoportok, találkozó

» tárlat, humorgrafika

» zenészek, orvosok

» zenei élet

Marosvécs

» kórus, Bocskai Árpád

» kulturális élet, Fábián házaspár

» néprajzi gyűjtés, általános iskolások

Marx, Kari, emlékezés

matematikatörténet

» Erdély

» Erdély

» írott számjegyek

Matlekovics György, Temesvár, Tudományos és Művelődési Egyetem

» Kisenciklopédia sorozat

Mátray László, előadóest, Bukarest

Mátyás József, Zsilvölgye, művésztelep

Medgyes

» diákműkedvelés, Nagy Edit

» közművelődés

» Megéneklünk, Románia! Fesztivál, tánccsoportok

» Művelődési-Tudományos Egyetem

» Népszínház

megbeszélés

» kerekasztal, Székelyudvarhely, Művelődés

» táncházmozgalom, Kolozsvár

Megéneklünk, Románia! fesztivál

» Arad

» Bereczky Júlia színművész

» dal, kottával

» Kolozsvár-Napoca

» Markos Albert zeneszerző

» Medgyes, tánccsoportok

» Sever, Tlta, koreográfus

» Szeben

» vallomások

Megyei Könyvtár

» Maros m,, Teleki-Bolyai részleg

» Marosvásárhely

» Marosvásárhely

» zenei részleg

» Nagyvárad

» Szatmár m., ex-librisek

megyei vetélkedők, esztrádmusorok

Méliusz József

» bibliográfia

» méltatás

méltatás

» Csiky Ibolya színművésznő

» Méliusz József

» Selyem Endre

» Stanescu, Nichita költő

» Szabó Lajos színész

Mentovich Ferenc filozófus

menyasszonyi ruha, fekete, népszokás, Berettyó-felvidék

Méra

» bábosok

» dalkör

» népdalfeldolgozás

Meschendörfer, Harald, Brassó, képzőművészet

mese, német, Háromszék

mesejáték

» ld. játékszín

mesekongresszus, Paris

mesemondó

» Háromszék

» Háromszék

» Józsa Zsigmond

mestergerenda, "rovásírásos", Kovászna

mészégetés, Csíkszentdomokos

Mezőcsávás

» általános iskola, néprajzi gyűjtés

» harangláb

Mezőfele

» közművelődés, Péter Ilona, Veressné

mezőgazdasági oktatás, Nagyenyed, Bethlen-kollégium

Mezőköbölkűt, gyermekrajzok

Mezőség

» ld. Észak-Mezőség

Mezötelegd, ingázók

Miklósfalva, múltja

Mikes Kelemen Művelődési Otthon, Zágon

Mikó Imre

» beszélgetés

» emlékezet

Mikó-vár, Csíkszereda, várak

miniatura festő, Chladek Antal

mintavizsgálat, líceumi tanulók, városiasodás

Mioriţa ballada, magyar változatok

misztika - vallás

mítosz

» 'égi tűz', jelenkor

» 'villám-', nyelvtudomány

Mocsáry Lajos, nemzetiségi kérdés

moderntánc együttes, Ars Nova, Nagyvárad

módszerek, népzenegyűjtés

módszertan

» tánctanítás, táncházak

» településföldrajzi kutatások

molekulasziták

Molnár Ádám orvos, román-magyar művelődés

Molnár Gizella, Sepsiszentgyörgy, Állami Magyar Színház

Molnár István Székelykeresztúr, tájmúzeum

Molnár Jenő geográfus, tudományos arcképcsarnok

Molnos Áron József fazekas, Korond

monográfia, hangszeres, népzenei

monolog (verses)

» ld. játékszín

Móricz Zsigmond ma, Kemény János Irodalmi Kör, Régen - Művelődés

motívumok, fafaragás

Mózes Attila, Gyergyócsomafalva, általános iskola

» író-olvasó találkozó

mozgás, társadalmi, művelődés

Muhary Kati, Kortárs Színpad, Nagyvárad

Municípiumi Művelődési Ház, Temesvár, Bartók Béla vegyeskar

munka, néprajz, Kór Károly

munkához kapcsolódó népszokások

munkás

» ifjak, művelődés

» klub, Kolozsvár-Napoca, Victoria

» lap, 'Socialistul', száz éves

» művelődés, Bihar

» sajtó

» Marosvásárhely

» sajtó

» Nagyvárad

» szabadiskola, Marosvásárhely

» szállás, Temesvár, közművelődés

Muszorgszkij, Mogyeszt Petrovics, zene

múzeum

» Ady-emlékmúzeum, Nagyvárad

» barátok, Székelyudvarhely

» Brukenthal-múzeum, Nagyszeben

» Csíkszeredai Múzeum, régi magyar nyomtatvány

» Erdély Néprajzi Múzeuma

» falusi lakosság

» Fejéregyháza, Petőfi-Múzeum

» Hargita megye

» ház, Székelyszentlélek

» ifjúság

» Irodalmi Múzeum, Bukarest

» iskola

» iskola

» Makfalva, néprajzi

» Kaláka-múzeum, Rugonfalva

» Kászonaltíz, Néprajzi Múzeum

» Kolozsvár-Napoca, Történeti Múzeum

» Körösvidéki múzeum, ex-librisek

» közművelődés

» magángyűjtemények múzeuma, Bukarest

» műszaki értelmiség, Gyergyószentmiklós

» Nagyszeben, Brukenthal-múzeum

» Nagyvárad, Ady-emlékmúzeum

» Népi Technika Múzeuma, Szeben

» néprajz, Tarisznyás Márton

» pedagógia

» Rugonfalva, Kaláka-múzeum

» Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, jubileum

» Szeben, Népi Technika Múzeuma

» Székelyhíd, tájmúzeum

» tájmúzeum

» Székelyhíd

» tájmúzeum

» Székelykeresztúr

» tájmúzeum

» Székelykeresztúr

» Molnár István

» tájmúzeum

» Székelykeresztúr

» Nagy Lajos

» tájmúzeum

» Torockó

» tájmúzeum

» Torockó

» Néprajzi Múzeum

» Történelmi Múzeum, Bukarest

» Történelmi Múzeum, Bukarest

» Üveg és Kerámia Múzeum, Bukarest

műalkotás, egyén - közösség

műdal, népdal

műemlék,- nyelvemlék

műgyűjtő, Kiaus Kessler, Bukarest

műgyűjtők és etnográfusok, szász

műkedvelés

» Bihar m.

» Brassó, fiatalok

» Csernáton, fafaragók

» Csíkfalva, zenekar

» Dezső Miklós festő

» diákműkedvelés

» diákműkedvelés

» Kalotaszeg, Tamási Áron

» diákműkedvelés

» Medgyes, Nagy Edit

» diákműkedvelés

» Nyárád mente

» diákműkedvelés

» Szentlászló

» Erdővidéke

» falu - város

» filmesek

» fiatalok

» filmesek

» Régen

» Gerla

» gondok

» Gyergyóremete (20. sz. első fele)

» Hargita m.

» Hargita m.

» fesztivál

» Hévíz

» Jobbágytelke

» kabaré

» Kalotaszeg, diákműkedvelés, Tamási Áron

» Kolozsvár, csillagászok

» Kolozsvár, csillagászok

» Magyar Állami Operaház, együttesek

» Kolozsvár - Napoca

» képzőművészet

» Kolozsvár - Napoca

» színjátszók

» Kovászna m.

» Kovászna m.

» utánpótlás

» László Károly, képzőművész

» Lóna

» Lóna

» kirándulás

» Lupény

» Marosvásárhely

» Marosvásárhely

» képzőművészek

» Medgyes, Nagy Edit, diákműkedvelés

» mozgalom

» művelődés

» Nagyenyed, líceum

» Nagykároly, zenészek

» Nagyszentmiklós

» Nagyszentmiklós

» filmfesztivál

» Nagyvárad, filmesek

» népi jellegű

» Nyárád mente, diákműkedvelés

» Régen, filmesek

» Sepsiszentgyörgy, Venczel család

» Szatmár,filmfesztivál

» Szentlászló, diákműkedvelés

» Szilágycseh

» színész, Kárpáti H, Géza

» színjátszás

» ld. színjátszás

» szobrász, Kulcsár Zoltán

» Temesvár, filmesek

» Tirnaven, Svejk

» Torja

» Tóti

» Venczel család, Sepsiszentgyörgy

» Zsibó

műkedvelők

» ld. műkedvelés

műköltészet, népköltészet, hagyományozás

műsor, irodalmi, Ady Endre

műszaki értelmiség, múzeum, Gyergyószentmiklós

műszaki nyelv, Jókai Mór

műszakiak, közművelődés

Művelődés

» ld. folyóirat

» anyanyelv

» Balánbánya

» Bethlen Gábor

» bírálat

» Csíkszereda

» diák

» diák

» Marosvásárhely

» diákművelódés fesztivál

» ld. fesztivál

» Enyed, diák

» hagyományok, Rónaszék

» ingázók

» iskola

» iskola

» Régen

» Kolozsvár-Napoca, líceum

» Kalotaszentkirály

» kisváros

» kisváros

» Nagykároly

» kisváros

» Pankota

» kisváros

» Régen

» kisváros

» Szalonta

» kisváros

» Székelykeresztúr

» kisváros

» Torda

» közművelődés

» Kraszna

» líceum, Kolozsvár-Napoca

» Lugos

» Marosvásárhely

» munkásifjak

» műkedvelés

» művészetek, pionírok

» oktatás

» Pusztadaróc

» Régen, iskola

» román, Lazar Gheorghe

» román-magyar, Molnár Ádám orvos

» Rónaszék, hagyományok

» szociológia

» ld. szociológia

» társadalmi mozgás

» Tekerőpatak

» Toplica

» történet

» Erdély

» történet

» Erdély

» Hallerek

» történet

» fordítástörténet

» történet

» Nagyvárad

» történet

» Székelyudvarhely

» ügy

» Vajdakamarás

művelődés

» ld. folyóirat

» anyanyelv

» Balánbánya

» Bethlen Gábor

» bírálat

» Csíkszereda

» diák

» diák

» Marosvásárhely

» diákművelódés fesztivál

» ld. fesztivál

» Enyed, diák

» hagyományok, Rónaszék

» ingázók

» iskola

» iskola

» Régen

» Kolozsvár-Napoca, líceum

» Kalotaszentkirály

» kisváros

» kisváros

» Nagykároly

» kisváros

» Pankota

» kisváros

» Régen

» kisváros

» Szalonta

» kisváros

» Székelykeresztúr

» kisváros

» Torda

» közművelődés

» Kraszna

» líceum, Kolozsvár-Napoca

» Lugos

» Marosvásárhely

» munkásifjak

» műkedvelés

» művészetek, pionírok

» oktatás

» Pusztadaróc

» Régen, iskola

» román, Lazar Gheorghe

» román-magyar, Molnár Ádám orvos

» Rónaszék, hagyományok

» szociológia

» ld. szociológia

» társadalmi mozgás

» Tekerőpatak

» Toplica

» történet

» Erdély

» történet

» Erdély

» Hallerek

» történet

» fordítástörténet

» történet

» Nagyvárad

» történet

» Székelyudvarhely

» ügy

» Vajdakamarás

művelődési

» élet

» Segesvár

» élet

» Szalárd

» gyakorlat, társadalmi

» házak

» Bukarest

» házak

» Kolozsvár, Stúdió Színpad

» házak

» Székelyudvarhely

» házak

» Zsombolya

» hét

» Régen

» hét

» Székelyudvarhely

» kör, Korond

» napok, Végvár

» otthon

» Bencéd, avatás

» otthon

» Csíkszentdomokos

» otthon

» Fenyőkút

» otthon

» Kálmánd

» otthon

» Nyárádmagyarós

» otthon

» Polyán, kórus

» otthon

» Somosd

» otthon

» Torja, kórus

» otthon

» Zágon

» otthon

» Zágon

» Mikes Kelemen Művelődési Otthon

Művelődési és Tudományos Egyetem

» ld. egyetemek

műveltség

műveltség

» általános, szaktudás

» irodalmi színjátszás

» nevelés

» vita

művész

» brigád

» Csíkszereda

» brigád

» szövegírók

» együttes, Hargita

» táborok, vidék

» telep, Zsil völgye, Mátyás József

művészet, naiv, Kovászna m.

művészetek, művelődés, pionírok

művészetek és tudomány, előadás, Nagyvárad

művészeti

» csoportok, Székelyudvarhely

» fesztivál, Bálványos

» iskola, népi, Sepsiszentgyörgy

» kurzusok, szabadegyetem

» népiskola

» népiskola

» Csíkszereda

 
kapcsolódó  
» a repertóriumról
» Művelődés repertórium 2000-2004
 
 
további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék